Tôi có thể ảnh hưởng đến ngân sách của Thành phố như thế nào?

  Hội đồng Thành phố đã thông qua một loạt các ưu tiên chính để hướng dẫn nhân viên soạn thảo ngân sách hàng năm. 

  Quý vị có thể chia sẻ các suy nghĩ của quý vị bằng nhiều cách:

  • Hoàn tất bản khảo sát của chúng tôi để cho chúng tôi biết các ưu tiên của quý vị về việcThành phố chi tiêu và quản lý tiền thuế của quý vị – cuộc khảo sát kết thúc ngày 25 Tháng 9. 
  • Hãy thử dùng công cụ tương tác mới ‘Cân bằng Ngân Sách’ (Balance the Budget) của chúng tôi để thử cân bằng ngân sách Thành phố và cho chúng tôi biết theo quý vị chúng tôi nên chi nhiều hơn hoặc ít hơn ở những chỗ nào. 
  • Ghi tên phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thành phố ngày 1 tháng 12 qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp - vancouver.ca/council-meetings
  • Liên lạc thẳng với Thị trưởng và Hội đồng qua vancouver.ca/contact-council

  Thành phố chi tiêu tiền thuế của tôi như thế nào?

  Có hơn 80 dịch vụ công cộng được cấp khoản từ ngân sách, từ an toàn công cộng (cứu hỏa và cảnh sát), các công trình công chánh như cống và nước, các dịch vụ cộng đồng như công viên và giải trí, nghệ thuật và văn hóa, thư viện, dịch vụ xã hội, và quy hoạch và phát triển.

  Quý vị có thể đọc tất cả về các thứ này trong các kế hoạch dịch vụ hàng năm trong Bản Ngân sách 2020 và có thể tìm hiểu thêm về cách chi tiêu tiền thuế của quý vị bằng cách xem video ngắn này trên điểm mạng của chúng tôi.

  Các ưu tiên của Hội đồng cho Ngân sách năm 2021 là những gì?

  Ưu tiên chính là duy trì và cải thiện các dịch vụ cốt lõi đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cư dân và doanh nghiệp.

  Các ưu tiên bổ sung sẽ giúp nhân viên điều chỉnh việc chi tiêu trong năm 2021 với các chương trình và dịch vụ khác là những thứ quan trọng nhất đối với công chúng và Hội đồng:

  • Cung cấp các dịch vụ cốt lõi có phẩm chất đáp ứng được các nhu cầu của cư dân
  • Giải quyết khả năng đủ chi trả và cuộc khủng hoảng nhà ở
  • Bảo vệ và xây dựng một nền kinh tế địa phương có khả năng phục hồi
  • Tăng cường tập trung vào công bằng và các vấn đề xã hội quan trọng
  • Đẩy nhanh hành động chống biến đổi khí hậu

  Thêm nữa, chúng tôi sẽ linh hoạt và nhanh chóng điều chỉnh trong mỗi  ưu tiên để hỗ trợ tốt nhất cho việc khắc phục hậu quả sau đại dịch COVID-19.

  Có gì khác biệt giữa ngân sách hoạt động và ngân sách lớn?

  Ngân sách lớn được sử dụng để duy trì, cải thiện hoặc xây mới các tòa nhà, dịch vụ và các tài sản khác của Thành phố - những thứ như trung tâm giải trí và cộng đồng, các công viên, trạm cứu hỏa, cầu và đường.

  Bởi vì đây là những dự án lớn có thể mất vài năm, các khoản chi lớn bao gồm trong mỗi ngân sách hàng năm được liên kết với một kế hoạch lớn bốn năm, được Hội đồng thông qua và được công chúng biểu quyết sau mỗi cuộc bầu cử thành phố. được Một phần tiền đổ vào các dự án lớn dến từ các khoản tiền cấp không hoàn lại của chính phủ và các đóng góp của các nhà phát triển bất động sản (thuế chi phí phát triển).

  Ngân sách hoạt động là ngân sách hàng năm rót cho các dịch vụ và chương trình mà cư dân và doanh nghiệp sử dụng hàng ngày. Điều này bao gồm những thứ như dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ, đường sá và quy hoạch, nước và cống rãnh, thu gom rác và tái chế, gia cư xã hội và giữ trẻ, và các hí viện của thành phố. Hai nguồn tiền chính cho ngân sách hoạt động là thuế tài sản và các phí tiện ích.